Half Marathon – Human Station II [Official MV]

รับรู้ด้วยหัวใจ – Human Station II [Official MV]

Look at me – Human Station Season II (แสดงสด)

ข่าวและกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรดนตรีเบื้องต้นสำหรับคนพิการ

April 27, 2016

รายชื่อผู้เข้าเรียนเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรดนตรีเบื้องต้น 6 สาขาดังนี้ 1. สาขากีตาร์อะคูสติก จำนวน 3 คนได้แก่ ด.ช. จัสติน อ่านต่อ...

รับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สอนดนตรี

March 8, 2016

              เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สอนดนตรี รับสมัครคนพิการที่มีความสนใจการเป็นผู้สอนดนตรีในสาขาดังนี้ กีตาร์ อ่านต่อ...

รับสมัครคนพิการที่สนใจเรียนด้านดนตรีเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร

March 8, 2016

              เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจเรียนด้านดนตรีเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร รับสมัครคนพิการที่สนใจเรียนดนตรี 5 อ่านต่อ...

เปิดรับแนวร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านดนตรีสำหรับคนพิการ

February 9, 2016

                เนื่องด้วย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ อ่านต่อ...