Half Marathon – Human Station II [Official MV]

รับรู้ด้วยหัวใจ – Human Station II [Official MV]

Look at me – Human Station Season II (แสดงสด)

ข่าวและกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

รับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นทีมงานสตูดิโอ

November 8, 2016

              เนื่องด้วย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาทีมแสดงดนตรี

September 20, 2016

รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาทีมแสดงดนตรี มีดังนี้ 1. นางสาวพัชราภา พุ่มมูล (ความพิการทางการเห็น) 2. นายเทวา ปะนาเส (ความพิการทางการเห็น) อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรกิจกรรมดนตรี

July 11, 2016

รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลกลุ่มต่างๆ มีดังนี้ 1. นายประกิต ราชนิกูล (ความพิการทางการเห็น) 2. นายเทวา ปะนาเส (ความพิการทางการเห็น) อ่านต่อ...

รับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นทีมแสดงดนตรี

July 8, 2016

              เนื่องด้วย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครคนพิการร่วมพัฒนาหลักสูตรและการเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรี

May 27, 2016

              เนื่องด้วย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรดนตรีเบื้องต้นสำหรับคนพิการ

April 27, 2016

รายชื่อผู้เข้าเรียนเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรดนตรีเบื้องต้น 6 สาขาดังนี้ 1. สาขากีตาร์อะคูสติก จำนวน 3 คนได้แก่ ด.ช. จัสติน อ่านต่อ...

รับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สอนดนตรี

March 8, 2016

              เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สอนดนตรี รับสมัครคนพิการที่มีความสนใจการเป็นผู้สอนดนตรีในสาขาดังนี้ กีตาร์ อ่านต่อ...