ข่าวและกิจกรรม

งานมหกรรมดนตรีวาตาโบชิ ครั้งที่ 8

October 27, 2014

เดือนพฤศจิกายน 2548 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมด้วยคุณศักดิ์ศิลป์ สิงห์บุรมย์ ตัวแทนวาตาโบชิประเทศไทยปี 2540 ได้นำ คุณสว่าง ศรีสม

อ่านต่อ...