งานแถลงข่าว wheel-go-round

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ นำทีมนักร้องและนักดนตรีในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี แสดงดนตรีสไตล์อะคูสติกในงานแถลงข่าว “wheel-go-round” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอบคุณ สสส. ที่ให้โอกาสพวกเราได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถด้านดนตรี มา ณ ที่นี้ด้วย

IMG_2490 IMG_2506 IMG_2524 IMG_2538 IMG_2573 IMG_2581 IMG_2587

ย้อนกลับ