ดนตรีบำบัด ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) ได้นำทีมดนตรีจากกลุ่มผู้เข้าอบรมใน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัด ด้วยการเล่นดนตรีและถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีให้แก่ผู้ต้องขังหญิง กิจกรรมดังกล่าวมีทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง พฤษภาคม 2557

แม้กิจกรรมดนตรีบำบัดเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ยิ้มแย้ม เบิกบาน มีความสุข รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด ในขณะที่ทีมดนตรีจาก ศดพ. ก็สุขใจที่ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ที่มีเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆ ด้วย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

IMG_8862 IMG_6105 IMG_6101

ย้อนกลับ