ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรดนตรีเบื้องต้นสำหรับคนพิการ

รายชื่อผู้เข้าเรียนเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรดนตรีเบื้องต้น 6 สาขาดังนี้

1. สาขากีตาร์อะคูสติก จำนวน 3 คนได้แก่
 1. ด.ช. จัสติน บูรภาโล้ว (ความพิการทางการเห็น)
 2. น.ส. วรารัตน์ เข็มผง (ความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
 3. น.ส. พิสินี เยาวสกุลมาศ (ความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
2. สาขาเบส จำนวน 1 คนได้แก่
 1. นายเทวา ปะนาเส (ความพิการทางการเห็น)
3. สาขากลองชุด จำนวน 3 คนได้แก่
 1. นายปัญญา หอมมาลัย (ความพิการทางด้านสติปัญญา)
 2. นายภัทระ วานิชานันต์ (ความพิการทางการเห็น)
 3. นายวรพงษ์ พงษ์สีมา (ความพิการทางการเห็น)
4. สาขาคีย์บอร์ด จำนวน 3 คนได้แก่
 1. นายเมธี อุดมสุข (ความพิการทางด้านสติปัญญา)
 2. นายโสภณ ทับกลอง (ความพิการทางการเห็น)
 3. นายสุรชัย ปิยภาณีพันธ์ (ความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
5. สาขาร้องเพลง จำนวน 4 คนได้แก่
 1. น.ส.กรณรัตน์ เปี่ยมเที่ยงธรรม (ความพิการทางด้านสติปัญญา)
 2. นายณฐกร ทองอ่อน (ความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
 3. นายสำเริง ขวัญเมือง (ความพิการทางการเห็น)
 4. น.ส.จีรภา ปิยภาณีพันธ์ (ความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
6. สาขาการแสดงบนเวที จำนวน 5 คนได้แก่
 1. นายณัฐธัญ ธรรมกิจวิบูลย์ (ความพิการทางด้านสติปัญญา)
 2. นายกฤษฎา กานุมาร (ความพิการทางการเห็น)
 3. น.ส.ฐิติพร ประวัติศรีชัย (ความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
 4. นายเทวา ปะนาเส (ความพิการทางการเห็น)
 5. นายภัทระ วานิชานันต์ (ความพิการทางด้านการมองเห็น)

รายชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนดนตรี ดังนี้

 1. นายประกิต ราชนิกูล (ความพิการทางการเห็น) เข้าร่วมพัฒนาทักษะการสอนดนตรีสาขากีตาร์อะคูสติก
 2. นายอุดมศักดิ์ อินทรพิมาย (ความพิการทางการเห็น) เข้าร่วมพัฒนาทักษะการสอนดนตรีสาขาเบส
 3. นายปรวัฒน์ ศรีหิรัญ (ความพิการทางการเห็น) เข้าร่วมพัฒนาทักษะการสอนดนตรีสาขากลอง
 4. นายสัตยา เมธารักษ์ชีพ (ความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว) เข้าร่วมพัฒนาทักษะการสอนดนตรีสาขาคีย์บอร์ด
 5. น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (ความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว) เข้าร่วมพัฒนาทักษะการสอนดนตรีสาขาร้องเพลง

รายชื่อครูผู้สอนดนตรี 6 สาขา ดังนี้

 1. สาขากีตาร์อะคูสติก สอนโดยครูตู่-ทักษ์ เหล็กกล้า (นักดนตรีมืออาชีพ)
 2. สาขากลอง สอนโดยครูปอนด์-มานะชัย เอี่ยมอ่อนตา (นักดนตรีมืออาชีพ)
 3. สาขาเบส สอนโดยครูซันนี่-ณัฐพล มานิกัมปิลไล (นักดนตรีมืออาชีพ)
 4. สาขาคีย์บอร์ด สอนโดยครูอั้ม-สิทธิชน จุลโคตร (นักดนตรีมืออาชีพ)
 5. สาขาคีย์ร้องเพลง สอนโดยครูนุ่น-สรีภรณ์ แสงบุญนำ (ครูสอนร้องเพลงมืออาชีพ)
 6. สาขาการแสดงบนเวที สอนโดยครูเปิ้ล-สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ (ครูสอนการแสดงมืออาชีพ)
ย้อนกลับ