ลองของจริง @ Parking Toys

วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ พร้อมด้วยวิทยากรดนตรีจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี นำผู้เข้าอบรมในโครงการฯ ไปทดลองใช้เวทีแสดงดนตรีของจริงกันที่ร้านอาหาร Parking Toys ถนนเกษตร-นวมินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้สัมผัสกับเวทีของมืออาชีพจริงๆ และปิดท้ายด้วยการแสดงสดจากเหล่าวิทยากรนักดนตรีมืออาชีพเล่นดนตรีให้ผู้อบรมได้ชมกัน อีกด้วย

ขอขอบคุณร้าน Parking Toys เป็นอย่างยิ่งที่เอื้อเฝื้อสถานที่และเจ้าหน้าที่ดูแล

ขอบคุณวงดนตรีมืออาชีพและวิทยากรในโครงการฯ ทุกท่านที่เสียสละ ทุ่มเท และจริงจังกับพวกเราอย่างมาก

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

IMG_3011 IMG_3020 IMG_3021 IMG_3096 IMG_3101

ย้อนกลับ