ศิลปินแบ่งปันประสบการณ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ได้รับเกียรติจากสองศิลปินสาวคุณภาพ บีม จารุวรรณ และจีน AF1 ที่ได้มาพูดคุยเล่าประสบการณ์และให้ข้อแนะนำ เทคนิคดีๆ แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักภาพด้านดนตรี ขอขอบคุณ บีม จารุวรรณ บุญญารักษ์ จีน ธัญนันท์ มหาพิรุณ และครูเกศ ขวัญฉัตร์ กีรติยศโยธิน มา ณ ที่นี้ และ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

IMG_3384 IMG_3385 IMG_3398

 

ย้อนกลับ