เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเปิดรับสมัครทดสอบความสามารถด้านดนตรี 2013

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ได้เปิดรับสมัครคนพิการและไม่พิการ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมบ่มฝัน” โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี เพื่ออบรมความรู้ ทักษะด้านดนตรีในกิจกรรมอบรมบ่มฝัน ไม่ว่าจะ ร้องเพลง แต่งเพลง กีตาร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด ฯลฯ โดยได้จัดการทดสอบความสามารถด้านดนตรี เมื่อวันที่ 9, 16, 23 มีนาคม 2556 ณ อาคารมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลาดพร้าว 47 ผลลัพธ์มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเข้ากิจกรรมมากมาย คณะผู้จัดงานจึงขอขอบคุณผู้ที่มาสมัครและอาสาสมัครทุกๆ คนที่ช่วยทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ (สสส.)

DSCF8216 DSCF8306 IMG_3234

IMG_8087
IMG_8096 IMG_8095 IMG_8098 IMG_8160IMG_8049IMG_8052

 

 

ย้อนกลับ