เทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการนำทีมนักดนตรีจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไปร่วมแสดงคนตรีในงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่ 2 ณ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ ขอบคุณผู้จัดงานที่สรรค์สร้างเวทีดีๆ ที่ส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีให้สาธารณชนได้รับชม และที่สำคัญกว่านั้นเป็นการจุดพลังภายในใจของคนพิการให้กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะก้าวเดินร่วมไปกับสังคมด้วยความภาคภูมิใจและมุ่งมั่น ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางสายดนตรี

IMG_3486IMG_3502 IMG_3508 IMG_3513IMG_3491

 

ย้อนกลับ