เทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการนำทีมนักร้องและนักดนตรีจากโครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านดนตรีของศิลปินคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ไปร่วมแสดงคนตรีในงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ณ สวนเบญจศิริ ซึ่งเวทีดังกล่าวถือเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถด้านดนตรีให้สาธารณะได้รับชม และเป็นการช่วยจุดพลังภายในใจของคนพิการให้กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะก้าวเดินร่วมไปกับสังคมด้วยความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นต่อไปในเส้นทางสายดนตรี ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานมา ณ ที่นี้ด้วย

DSCF7341 DSCF7338 DSCF7336 DSCF7342 DSCF7333 DSCF7328 DSCF7326
DSCF7322
DSCF7313DSCF7325

 

ย้อนกลับ