เมื่อศิลปินใหญ่มาเยือน

วันนี้ กิจกรรมเพาะฝีมือไว้ต่อฝัน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธ องอาจ ศิลปินรุ่นใหญ่คุณภาพรับประกันได้ที่คุ้นหน้า คุ้นเสียงกันดีในนาม “สุเมธแอนด์เดอะปั๋ง” มาร้องเพลงในโปรเจ็คของอ.อุ๋ย อนันต์ ประภาโส ในบทเพลง “ทุกข์ทุกครั้งให้ใจสบาย” ทำเอาทีมงานมือสั่นตื่นเต้นกันไปถ้วนหน้ากับประสบการณ์ดีๆ ที่ครั้งหนึ่งได้ทำงานเพลงกับศิลปินใหญ่ระดับนี้ ขอขอบคุณคุณสุเมธมากๆ ครับ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

IMG_4011

ย้อนกลับ