แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมดนตรีวาตาโบชิ ครั้งที่ 11”

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมดนตรีวาตาโบชิแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (Asia-Pacific Wataboshi Music Festival 2011) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 35 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ขอขอบคุณ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
รศ.จารุณี หงส์จารุ คณะกรรมการจัดงาน
คุณแหม่ม พัชริดา วัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดบทเพลง
คุณพรภควา กำเนิดคำ ผู้ชนะการประกวดตัวแทนคนพิการไทย
การแสดงของกลุ่ม Human Station ซิส คณาพล หวานแก้ว และ ฮวก ประพันธ์ คำผิว

ศิลปินรับเชิญ

กุ้ง สุทธิราชและแคต รัตตกาล

DSCF6718 DSCF6722 DSCF6724 DSCF6726 DSCF8725 DSCF8730 DSCF8763 DSCF8789

ย้อนกลับ