แบ่งปันความรู้ด้านดนตรีที่ มพก.

กิจกรรมเล็กๆ ที่เกิดขึ้นทุกๆ วันอาทิตย์ ณ เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ อาคารมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความรู้ด้านดนตรีมาแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กับน้องๆ พี่ๆ ในชุมชนที่สนใจดนตรี….มาเรียนรู้ดนตรีไปด้วยกันกับพวกเรานะครับ

ขอขอบคุณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

IMG_0521 IMG_1282

ย้อนกลับ