รับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สอนดนตรี

Slide6

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สอนดนตรี

  1. รับสมัครคนพิการที่มีความสนใจการเป็นผู้สอนดนตรีในสาขาดังนี้ กีตาร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด ร้องเพลง จำนวน 5 คน ไม่จำกัดเพศ อายุและความพิการ มีความสามารถด้านดนตรีในสาขาที่ต้องการสมัคร
  2. สามารถมาร่วมสังเกตการณ์คลาสเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ ต่อเนื่อง 12 ครั้งๆ ละ 2-3 ชั่วโมง
  3. สามารถเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ/ทดลองฝึกสอนและการประชุมตลอดช่วงเวลาดำเนินการ
  4. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากขาด/ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะต้องจ่ายเงินชดเชย
  5. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 ประกาศผลวันที่ 21 เมษายน 2559
  6. ดาวน์โหลดใบสมัครผู้สนใจการพัฒนาเป็นผู้สอนดนตรี หรือติดต่อขอรับใบสมัครทางอีเมล ssaiklin@yahoo.com
  7. ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ มาที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ทางอีเมล ssaiklin@yahoo.com
  8. ทางทีมงานอาจมีการนัดสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความสามารถด้านดนตรี
  9. คณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ จะพิจารณาและตัดสินคัดเลือกผู้สมัครฯ จากข้อมูลในใบสมัคร การให้สัมภาษณ์และความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: facebook.com/NMAD.Thailand, www.nmad2006.org โทร: 0853379660

ย้อนกลับ