รับสมัครคนพิการที่สนใจเรียนด้านดนตรีเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร

Slide4

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจเรียนด้านดนตรีเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร

  1. รับสมัครคนพิการที่สนใจเรียนดนตรี 5 สาขาๆ ละ 3 คน ได้แก่ กีตาร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด ร้องเพลง อายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและความพิการ ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านดนตรี สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตนเองได้
  2. รับสมัครคนพิการที่สนใจเรียนสาขาการแสดง จำนวน 5 คน ไม่จำกัดเพศ อายุและความพิการ มีความสามารถในการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรี
  3. สามารถมาเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ ต่อเนื่อง 12 ครั้งๆ ละ 1-2 ชั่วโมง
  4. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากขาดเรียน/ยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะต้องจ่ายเงินชดเชย
  5. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 ประกาศผลวันที่ 21 เมษายน 2559
  6. ดาวน์โหลดใบสมัครผู้สนใจเรียนดนตรีหรือการแสดง หรือติดต่อขอรับใบสมัครทางอีเมล ssaiklin@yahoo.com
  7. ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ มาที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ทางอีเมล ssaiklin@yahoo.com
  8. ทางทีมงานอาจมีการนัดสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความสามารถด้านดนตรี
  9. คณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ จะพิจารณาและตัดสินคัดเลือกผู้สมัครฯ จากข้อมูลในใบสมัคร การให้สัมภาษณ์และความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: facebook.com/NMAD.Thailand, www.nmad2006.org โทร: 0853379660

ย้อนกลับ